Specialister på granskning av utlandsregistrerade och svenska företag

Heltäckande tjänst

Regelrätt Arbetssätt

Vi är tre företag som arbetar tillsammans och erbjuder en heltäckande tjänst i arbetet mot arbetslivkriminalitet. Företagen Företagsgranskning, Moxy Identity Service och 2Secure är tillsammans Regelrätt Arbetssätt.
Utredning på bas-eller fördjupad nivå

Utredningar

Genom en företagsutredning kan du få reda på om din leverantör eller avtalspart bryter mot lagar och avtal, samt få en helhetsbild av verksamheten...
Få kunskap och verktyg

Föreläsningar

Vi har hållit fler än flera hundra föreläsningar i Sverige och utomlands om arbetslivskriminalitet. Vid våra föreläsningar visar vi alltid faktiska ...
Få fördjupad kunskap och verktyg

Utbildningar

Företagsgranskning har genom åren hållit ett stort antal utbildningar. Utbildningarna specialanpassas alltid utifrån kundens behov. Det som alltid ingår är ...
Rådgivning, och strategiskt stöd till verksamheter.

Konsulter

Företagsgranskning har 11 års erfarenhet i granskning av företag med fokus på arbetsrättsliga villkor, skattefusk och annan regleröverträdelse och brottslighet.

Insamling, sortering och automatisk analys av företagsdata

Digitala verktyg

Företagsgranskning har utvecklat flera digitala verktyg för analys av företagsdata som gör det lättare att hitta eventuella fel och regelöverträdelser.

Länge med i fajten mot arbetsmarknadskriminalitet
11 års erfarenhet av granskning av svenska och utlandsregistrerade företag i personalintensiva branscher.
Värnar om rättvisa villkor
Vi kontrollerar arbetsrättsliga villkor, löner, och företagets lag-och avtalsuppföljning med fokus på anställdas rättigheter.
Verktyg mot osund konkurens
Våra analysmetoder, digitala verktyg, rådgivning, utbildningar och strategiskt stöd hjälper till att utesluta oseriösa aktörer.
Koll på leverantörskedjan
Granskning och kartläggning av koncernstrukturen hjälper att fastställa skattskyldighet, komma åt skattefusk eller brott mot utstationerinsgslagen.
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.