HomeDigitala Verktyg

Insamling, sortering och automatisk analys av företagsdata

Digitala Verktyg

Företagsgranskning har utvecklat flera digitala verktyg för analys av företagsdata som gör det lättare att hitta eventuella fel och regelöverträdelser. Våra digitala verktyg effektiviserar arbete med stora mängder av data och innehåller anpassade funktioner som analyserar data utifrån svensk lagstiftning.

 

Våra verktyg används idag av flertal stora aktörer, både företag och fackföreningar, som dagligen arbetar med kontroll av leverantörer och avtalspartner. För att veta mer kontakta oss via mejl eller telefon.

Mobil: 0707-658816

E-post: Info@foretagsgranskning.com

OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.