HomeHeltäckande kontrolltjänst

Företagsgranskning, 2Secure och Moxy ID är samarbetspartners i arbetet mot arbetslivskriminalitet inom byggbranschen. Vi erbjuder en heltäckande tjänst som ger koll före, under och efter ett projekt och där kunden har möjlighet att få månatliga rapporter med sammanställning av resultatet.
Före

Bakgrundskontroll av företrädarna och utredning av företaget.

Genom prekvalificering minimerar du risken att ingå avtal med oseriösa aktörer.
2 Secure står för den fördjupade bakgrundskontrollen av företagets företrädare, och Företagsgranskning för företagsutredningen. Projektansvarig från 2 Secure stöttar upp och hjälper kunden genom hela processen.
Under

Arbetsplatskontroller

2Secure och Moxy ID genomför riskbaserade arbetsplatskontroller och levererar löpande analys av datan. Arbetsplatskontrollen upptäcker oegentligheter, såsom fusk med in- och utloggning, obehöriga, brott mot skattelagstiftningen, samt regler om arbetstid utstationering och arbetsmiljöregler. Vid upptäckta felaktigheter kan Företagsgranskning utföra företagsutredning.
Efter

Företagsutredning och slutrapport

Trojkan bistår med utvärdering av resultaten efter projektet och drar upp riktlinjer för det fortsatta projektet. Vid behov hjälper vi även med anmälan till myndigheter som till exempel Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.