HomeKonsultation och stöd

Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures. Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.
Rådgivning, och strategiskt stöd till verksamheter

Konsultation och stöd

Företagsgranskning har 11 års erfarenhet i granskning av företag med fokus på arbetsrättsliga villkor, skattefusk och annan regleröverträdelse och brottslighet.

Vi har hjälpt ett flertal aktörer att i egen regi komma igång med kontroller av leverantörer, underleverantörer och avtalspartners. Vi erbjuder vägledning, processtöd och hjälp med kontakt med myndigheter.

I samarbete med våra jurister bistår vi även med  juridisk rådgivning vid upphandling, kravställning, avtalsskrivning och utfärdande av policydokument.

Våra utredare har samarbetat och skrivit rapporter med fokus på arbetsmarknadskriminalitet för bland annat LO, Byggmarknadskomissionen, GS-facket, Upphandlingsmyndigheten Räddningsmissionen med mera.

OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.