HomeOm oss

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas. Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.
FÖRETAGSGRANSKNING

Om oss:

Vi är fyra personer som är Företagsgranskning. Tillsammans har vi granskat mer än 700 företag, mestadels utlandsregistrerade, och stöttat våra kunder i deras arbete mot arbetslivkriminaliteten.
Utöver oss fyra har vi ytterligare företagspartners i Europa som vi kontaktar vid behov.
Våra utredare har samarbetat och skrivit rapporter med fokus på arbetsmarknadskriminalitet för bland annat LO, Byggmarknadskomissionen, GS-facket, Upphandlingsmyndigheten Räddningsmissionen med mera.
https://foretagsgranskning.com/wp-content/uploads/2022/06/Anna-Lena-Norberg-02.jpg
GRUNDARE

Anna Lena Norberg

Senior utredare, utbildare, föreläsare, konsult och författare med fokus på arbetsmarknadskriminalitet och företagsgranskning.
0707-658816
https://foretagsgranskning.com/wp-content/uploads/2022/06/Thomas-Lundh-02.jpg
SENIOR UTREDARE

Tomas Lundh

Senior utredare, konsult
och författare med fokus
på arbetsmarknads-
kriminalitet och
företagsgranskning.

https://foretagsgranskning.com/wp-content/uploads/2022/06/Lennart-Kaamer-02.jpg
UTREDARE

Lennart Käämer

Utredare och ansvarig för inhämtning av information gällande bland annat företag, kopplingar med mera i de baltiska länderna.
https://foretagsgranskning.com/wp-content/uploads/2022/06/Daria-Bogdanska-02.jpg
OPERATIV LEDARE

Daria Bogdanska

Konsult, utredare, projekt-
ledare, utbildare med fokus på arbetsrätt, skatterätt och strategiskt arbete mot arbetsmarknadskriminalitet.
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.