HomeRegelrätt Arbetssätt

Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric "outside the box" thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.
Heltäckande tjänst

Regelrätt Arbetssätt

Vi är helt unika, bäst, störst och har det bästa priset.

Företagsgranskning
Företagsgranskning har granskat mer än 700 företag genom åren, de allra flesta är utlandsregistrerade.
Det vi har sett är att F-skatt, arbetsgivarregistrering och kollektivavtal inte är en garanti för att ett företag sköter sig.
Våra företagsutredningar har fokus på skatte- och arbetsrättsliga skyldigheter, utstationeringsregler, lönenivåer med mera.
Vi hämtar data från olika officiella källor, däribland databaser i utlandet. Genom åren har vi utvecklat en unik analysmetod och även utvecklat digitala verktyg som förkortar vårt arbete. Det innebär att vi har kapacitet att göra en större mängd företagsutredningar och att vi kan hålla schysta priser.
Genom jämförelse och analys av data utifrån gällande lagar och avtal hjälper vi kunden att se hela bilden av ett företag och inte bara det som syns på ytan. Allt presenteras i skriftlig rapport och gås igenom muntligt med kunden.

Moxy ID
Moxy ID är företaget som digitalt monitorerar byggarbetsplatser, via ID06 närvaroliggare, och kan se hur företag sköter sig.
Moxy ID kan med sitt avancerade program se systematiskt slarv med in- och utloggningar, hur mycket övertid varje företag har, med mera. Detta presenteras prydligt i en rapport på till exempel månadsbasis. Utifrån monitoreringen beslutas vilka arbetsplatser som ska kontrolleras (riskbaserade arbetsplatskontroller). Arbetsplatskontrollerna utförs av Moxy ID.

Varje månad får man också en uppföljning hur den senaste månaden har sett ut, på så sätt blir monitorering ett effektivt verktyg att påbörja en beteende- och attitydförändringsprocess.
Vi på Regelrätt Arbetssätt rekommenderar att våra kunder börjar just med monitorering för att få en utgångspunkt hur det ser ut på arbetsplatserna.

2Secure
Säkerhetsföretaget 2Secure har ett 80-tal medarbetare med bakgrund från Polisen, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten med flera.
2Secures verkar under flera affärsområden, däribland ”Arbetslivskriminalitet” där finns de kunniga projektledare som stöttar kunderna i sitt strategiska arbete mot arbetslivskriminalitet ”från ax till limpa”.
2Secure gör också de bakgrundskontroller på företags nyckelpersoner som bör göras innan ett kontrakt skrivs under. Vid incidenter från kriminella företag eller företag som är kopplade till organiserad brottslighet kan 2Secure stå i främre ledet när ett sådant företag ska avskiljas från arbetsplats.
2Secure har också ett visselblåsarsystem som är uppbyggt för att klara de nya EU-kraven på visselblåsarsystem.

För att få en grundlig presentation av vad Regelrätt Arbetssätt erbjuder kontakta Mattias Nygren på 2Secure.
E-post: mattias.nygren@2secure.se

OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.