HomeUtbildningar

Få fördjupad kunskap och verktygUtbildning

Företagsgranskning har genom åren hållit ett stort antal utbildningar. Utbildningarna specialanpassas alltid utifrån kundens behov.
Det som alltid ingår är genomgång av lagar, förordningar och direktiv som t.ex. skattelagstiftning, EU:s förordning om sociala avgifter, utstationeringslagen och utstationeringsdirektivet. Vi visar verkliga fall i samband med genomgången.

När vi ger utbildningar till företag är fokuset bland annat på vad företagen kan göra mot arbetslivskriminaliteten, vad företagen riskerar vid anlitande av oseriösa underentreprenörer och vilka lagar och regler som gäller. Workshop med faktiska fall brukar ingå, ifall kunden så önskar.
Vi har bland annat genomfört utbildning för ett stort antal anställda hos ett av Sveriges största byggföretag.

När vi har utbildningar för fackföreningar är fokuset bland annat på hur fackföreningarna kan ta fram information, hur att analysera den utifrån kollektivavtalet med mera. Under 2022 är Företagsgranskning kontrakterad att vara en del av den stora utbildningssatsning som Byggnads har för sina ombudsmän i konsten att granska företag, däribland utlandsregistrerade företag. Workshop ingår med faktiska fall.

Kontakta oss för offert.

Telefon: 0707-658816

E-post: info@foretagsgranskning.com

OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.