HomeUtredningar

Utredning av företag på bas-eller fördjupad nivåFöretagsutredning

Genom en företagsutredning kan du få reda på om din leverantör eller avtalspart bryter mot lagar och avtal, samt få en helhetsbild av verksamheten. Genom sådan kontroll kan du undvika de risker som ingår i att anlita oseriösa aktörer som sysslar med lönedumping eller kriminalitet.
Våra utredningar bygger på kontroll och granskning av företagets uppgifter. Vi samlar information om företaget och analyserar den med hänsyn till gällande lagar, avtal och regler.
Utredningen kan genomföras på bas- eller fördjupad nivå och kan anpassas till kundens individuella behov. Företagsgransknings utredningstjänst innehåller alltid rekommendation till åtgärder samt rådgivning av våra erfarna utredare.

Våra företagsutredningar bygger på kvantitativ och kvalitativ analys av företagets uppgifter, med fokus på uppföljning av skatte-och arbetsrättsliga skyldigheter, utstationeringsregler, lönenivåer med mera. Resultat av utredningen presenteras i en skriftlig rapport, och muntlig genomgång med en av våra konsulter.
Bas
 • Information om bolaget och företrädare
 • Kontroll av skattskyldighet och ev. skatteskulder
 • Kontroll av lag och avtalsuppföljning
 • Granskning av lönenivåer
 • Analys utifrån samtliga granskade paramterar
 • Uppföljningsmöte och rekommendationer
Fördjupning
 • Fördjupad bakgrundskontroll
 • Granskning med hjälp av internationella källor
 • Kartläggning av leverantörskedjan
 • Stickprovskontroller på individnivå
 • Avancerad analys
 • Strategisk stöd och rådgivning

Kontakta oss

Mobil: 0707-658816

E-post: info@foretagsgranskning.com

OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454
Kontakta ossKontakt
OrganisationsnummerFÖRETAGSGRANSKNING I SVERIGE AB
Organisationsnummer: 556933-2454

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.

Copyright by Företagsgranskning 2022. All rights reserved.